Wokół rezerwatu
skamieniałe miasto

minimalne wymagania sprzętowe:
flash player 10.1
procesor core duo, rozdzielczość 1024 x 768, przepustowość 1 Mbit

Produkcja: Marketingserwis.pl
Na zlecenie Urzędu Gminy Ciężkowice: www.ciezkowice.pl